TIME

Základní informace

Program CZ07

Projekt institucionální spolupráce v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

Číslo projektu: EHP – CZ07-ICP-2-133-2015
Období: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

Technologie v moderním vzdělávání

TIME je mezinárodní projekt na němž ve školním roce 2015/16 pracují žáci a učitelé střední školy Menntaskólinn í Kópavogi z Islandu a Gymnázium Teplice z České republiky. Je financován z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP.
Účastníci z obou škol společně používají různé nástroje ICT při řešení problémů aplikované vědy a porovnávají své poznatky. Ke spolupráci je využívána e-learningová platforma a další možnosti ICT. Cílem projektu je vytvořit pět výukových modulů v přírodovědných předmětech v rámci volitelných seminářů pro studenty septimy (věk 18 let). To pomůže žákům zlepšit jejich znalosti a zároveň je připraví na další studium. Výměna názorů mezi účastníky také povede k možnosti seznámit se s jiným školským systémem a kulturami. Účastníci získají nejen lepší poznatky z různých vědeckých oborů, ale zvýší se jejich týmové dovednosti a posílí pocit zodpovědnosti k ostatním.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.