TIME

Harmonogram

červenec a srpen 2015

Příprava konkrétních projektových aktivit na celý školní rok
Diskuse programu projektové schůzky v Teplicích

září 2015

Projektová schůzka v Teplicích v České republice
Prezentace pro učitele a žáky Gymnázia Teplice o škole, Reykjaviku a Islandu
Prohlídka školy, Didaktického a Biologického parku
Návštěva vyučovacích hodin
Diskuse o projektových materiálech
Exkurze do hlubinného hnědouhelného dolu
Multikulturní dialog

říjen až prosinec 2015

Tvorba výukových modulů – metodické a pracovní listy
Nákup vybavení Vernier
Školení učitelů a žáků
Propagace projektu v rámci Dne otevřených dveří a Informativního odpoledne pro rodiče
Propagace projektu prostřednictvím projektového banneru a posteru
Propagace projektu v tisku a na webu škol 
Propagační materiály

leden až květen 2016

Ověřování nově vytvořených výukových modulů
Autoevaluace metodických a pracovních listů, eventuelně případné úpravy

únor 2016

Webinář v anglické jazyce pro studenty z Gymnázia Teplice a z Menntaskólinn í Kópavogi
Dotazníkové šetření

březen a duben 2016

Příprava obsahu a struktury www stránek projektu
Postupné vkládání vytvořených dokumentů do společného uložiště

květen 2016

Finalizace a poslední kontrola metodických a pracovních listů
Plnění obsahu webových stránek a dokumentů ve společném uložišti

červen 2016

Projektová schůzka ve škole Menntaskólinn í Kópavogi u Reykjaviku na Islandu
Neformální setkání s učiteli z Menntaskólinn í Kópavogi – porovnání systému školství v obou zemích
Multikulturní dialog
Evaluace projektu
Sepsání závěrečné zprávy
Uzavření finanční stránky projektu – příprava kopií všech dokladů
Propagace projektu na jednotlivých školách

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.