TIME

Aktivity

Informace na webu školy – Gymnázium Teplice – www.gymtce.cz, Menntaskólinn í Kópavogi - www.mk.is – ukázky webu

Zpět

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.